กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 08/12/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้าง งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.๕๙+๙๙๐-กม.๖๐+๑๙๐ S/B จำนวน ๑๑ รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
2 08/12/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 08/12/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ ( ส่งหน้างาน ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานเเละระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน เดชอุดม-โนนเรียง กม. ดำเนินการ กม. 0+327.675 ( LT,RT ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 08/12/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ ( ส่งหน้างาน ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานเเละระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน เดชอุดม-โนนเรียง กม. ดำเนินการ กม. 0+327.675 ( LT,RT ) เปลี่ยนแปลงแผน
5 07/12/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ๙๐๐๐ ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 07/12/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ (ชฟ.08/67) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 07/12/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ (ทก.8,10,11/67,ตล.5,6,7/67) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 07/12/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (พศ.5/67,ทก.7/67,สญ.8/67,ชป.1/67) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 07/12/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 07/12/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ( ส่งหน้างาน ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานเเละระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2437 ตอนสามเเยกเกษตร-เทศบาลตำบลพิมาย กม.ดำเนินการ กม.2+007.570 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 30,421 รายการ