กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

กฎระเบียบ/มาตรการ/แนวทาง

ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงาน 580 Download
คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับประชาชน 546 Download
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของกรมทางหลวง 497 Download

'