กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ด้านภูมิสถาปัตย์งานทาง

ลงวันที่ 30/10/2561
รายละเอียด Download
การจัดการภูมิทัศน์ในแนวทางปฏิบัติ (ฉบับสมบูรณ์) (ปี 2562)
คู่มือการปลูกต้นไม้ในเขตทางหลวง (ปี 2552)
คู่มือพืชพันธุ์ที่ใช้งานภูมิทัศน์ทางหลวง (ปี 2552)
คู่มือการตัดแต่งต้นไม้ในเขตทางหลวง (ปี 2552)
คู่มือการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เกาะกลาง (ปี 2543)

ทำไมต้องตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมทางหลวง ตัดสั้นๆต้นไม้จะตายหรือไม่


'