กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงวันที่ 15/12/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2562 1,215 Download
แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,285 Download
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2566 91 Download
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมทางหลวง พ.ศ.2566 806 Download

'