กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ

ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของกรมทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 795 Download
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของกรมทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 784 Download
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของกรมทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 554 Download

'