กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 21/05/2567 ถึง 30/05/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในตำแหน่งพนักงานบริการ กองการพัสดุ
2 21/05/2567 ถึง 28/05/2567 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 5 อัตรา สำนักงานทางหลวงที่ 15
3 21/05/2567 ถึง 10/06/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานธุรการ และพนักงานโยธา แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 20/05/2567 ถึง 04/06/2567 ประกาศลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
5 20/05/2567 ถึง 04/06/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานธุรการ และพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 1
6 20/05/2567 ถึง 13/06/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
7 17/05/2567 ถึง 28/05/2567 พนักงานธุรการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
8 17/05/2567 ถึง 28/05/2567 พนักงานธุรการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
9 17/05/2567 ถึง 24/05/2567 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (คนงาน) 4 ตำแหน่ง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 17/05/2567 ถึง 31/05/2567 ตำแหน่งพนักงานธุรการ และ ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่
11 16/05/2567 ถึง 01/06/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 8
12 14/05/2567 ถึง 31/05/2567 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
13 14/05/2567 ถึง 28/05/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 4
14 14/05/2567 ถึง 21/06/2567 สำนักก่อสร้างสะพาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สำนักก่อสร้างสะพาน
15 13/05/2567 ถึง 30/09/2567 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 17