กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 08/12/2566 ถึง 20/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักกฎหมาย
2 07/12/2566 ถึง 19/12/2566 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักสำรวจและออกแบบ
3 07/12/2566 ถึง 14/12/2566 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ตำแหน่งพนักงานโยธาและตำแหน่งพนักงานไฟฟ้า และสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
4 07/12/2566 ถึง 31/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 9
5 06/12/2566 ถึง 24/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
6 04/12/2566 ถึง 12/12/2566 พนักงานบริการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
7 01/12/2566 ถึง 24/12/2566 ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร) เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวันตามวุฒิ) ตำแหน่งนายช่างโยธา ๒ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
8 01/12/2566 ถึง 31/01/2567 พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ฯลฯ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
9 29/11/2566 ถึง 31/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ตามวุฒิ) และ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ศูนย์สร้างทางลำปาง
10 27/11/2566 ถึง 28/12/2566 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่
11 27/11/2566 ถึง 19/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 4
12 23/11/2566 ถึง 01/01/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(ตามวุฒิ) ศูนย์สร้างทางลำปาง
13 21/11/2566 ถึง 29/12/2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
14 21/11/2566 ถึง 09/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 5
15 20/11/2566 ถึง 30/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และ ลูกจ้างชั่วคราวรายวันตามวุฒิ และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ศูนย์สร้างทางลำปาง