กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ด้านก่อสร้างทางหลวง/สะพาน

ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
การบริหารโครงการ 2,220 Download
การควบคุมการก่อสร้างทาง 3,365 Download
การควบคุมงานก่อสร้างสะพานและอาคารระบายน้ำ 2,887 Download
การควบคุมคุณภาพวัสดุ 3,495 Download
STANDARD DRAWINGS PART I 3,149 Download
STANDARD DRAWINGS PART II 2,713 Download
STANDARD DRAWINGS 2015 REVISION (2018 EDITION) 4,457 Download
แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง สิงหาคม 2561 3,046 Download
รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 8,337 Download
รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 2 7,286 Download
คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล. 3,624 Download

'