กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ด้านก่อสร้างทางหลวง/สะพาน

ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
การบริหารโครงการ 1,925 Download
การควบคุมการก่อสร้างทาง 2,956 Download
การควบคุมงานก่อสร้างสะพานและอาคารระบายน้ำ 2,457 Download
การควบคุมคุณภาพวัสดุ 3,100 Download
STANDARD DRAWINGS PART I 2,773 Download
STANDARD DRAWINGS PART II 2,398 Download
STANDARD DRAWINGS 2015 REVISION (2018 EDITION) 3,995 Download
แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง สิงหาคม 2561 2,537 Download
รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 7,241 Download
รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 2 6,537 Download
คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล. 3,086 Download

'