กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

รายงานการเงินระดับกรมประจำปี

ลงวันที่ 18/04/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประจำปี 2561 1,560 Download
ประจำปี 2562 3,421 Download
ประจำปี 2563 1,989 Download
ประจำปี 2564 577 Download
ประจำปี 2565 477 Download

'