กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 08/12/2566 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม, พฤศจิกายน 2566 0.00 08/12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 01/12/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 0.00 01/11/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 66 0.00 01/11/2566 สรุปประจำเดือน พ.ย. 66 แขวงทางหลวงยโสธร
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 08/12/2566 สทล.17 ขท.พังงา/1.3/- แขวงทางหลวงพังงา
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 08/12/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 01/11/2566 สทล.7 ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/พ.5.1/- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
9 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 08/12/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 07/12/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.66 แขวงทางหลวงนครปฐม
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 07/12/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2567 0.00 07/12/2566 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 06/12/2566 สทล.12.1/6831 สำนักงานทางหลวงที่ 12
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 07/12/2566 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 0.00 07/12/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,745 รายการ