กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 29/05/2567 ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม 25667
2 16/05/2567 กรมทางหลวง เชิญชวนผู้สนใจร่วมการประชุมทางวิชาการนานาชาติวิศวกรรมงานทาง ครั้งที่ 5 “ครั้งแรกของประเทศไทยกับการร่วมมือระดับนานาชาติที่รวบรวมนวัตกรรมงานทาง” โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี
3 10/05/2567 ทล.เตรียมเปิดการจราจรถนนแจ้งวัฒนะ 2 ทุ่ม คืนนี้ หลังซ่อมแซมจุดทรุดตัวแล้วเสร็จ พร้อมเตรียมแผนตรวจสอบโพรงใต้ถนนคอนกรีตและซ่อมบำรุงเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและแก้ไขปัญหาระยะยาว
4 09/05/2567 กรมทางหลวงขยาย 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.มัญจาคีรี – แยกช่องสามหมอ จ.ขอนแก่น ระยะทาง 26.335 กม. แล้วเสร็จ เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง กระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวภาคอีสาน
5 09/05/2567 กรมทางหลวง ดำเนินโครงการก่อสร้างสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 – ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (คู่ขนานมอเตอร์เวย์ M84 หาดใหญ่ - สะเดา) จ.สงขลา แล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทาง
6 24/05/2567 ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
7 08/05/2567 ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม25667
8 23/05/2567 ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม 2567
9 21/05/2567 ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
10 20/05/2567 ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม25667
11 14/05/2567 ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม 25667
12 03/05/2567 Invitation for Bids : The Intercity Motorway No. 7
13 02/05/2567 ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 2 เดือน เมษายน 25667
14 01/05/2567 กรมทางหลวง แจกจ่ายน้ำประปากว่า 7 แสนลิตรแล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ สอบถามโทรสายด่วน 1586
15 01/05/2567 การประชุมระหว่างประเทศ โครงการสะพานสุไหงโก-ลก - รันเตาปันยัง แห่งที่ 2