กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์)

ลงวันที่ 03/08/2566

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์)

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์) 76 Download

'