กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 62 พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง
ลงวันที่ 26/12/2561

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาล ปีใหม่นี้ ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด และมอเตอร์ไซค์เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมปล่อยขบวนรถ เพื่อเป็นการณรงค์และเตรียมความพร้อมในการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงตามโครงการเดินทางอุ่นใจ ไปกับกรมทางหลวง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีนี้กรมทางหลวงดำเนินโครงการสัปดาห์ทำความสะอาดถนน (Big Cleaning Week) ได้สั่งการให้ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการซ่อมแซมหลุมบ่อในผิวทางให้ผิวทางดี มีความปลอดภัย ตัดแต่งกิ่งไม้ตามทางร่วมทางแยกต่างๆ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างโดยมีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้ให้นโยบายว่า ไฟถนนต้องติดทุกดวง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน รวมถึงการคืนผิวทางในพื้นที่ก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง รวมถึงมีโครงการลดและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุใน 50 สายทาง เช่น การติดตั้งป้ายแนะนำป้ายเตือนต่างๆเพิ่มขึ้น การรณรงค์ เรื่องอุบัติเหตุจากหลับในการรณรงค์ให้รถบรรทุกใช้เกียร์ต่ำในทางลาดชันการรณรงค์ เรื่องฝนตกขับขี่ด้วยความระมัดระวังการรณรงค์เรื่องอุบัติเหตุเกิดจากจักรยานยนต์ ดำเนินการตั่งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา รวมถึงประชาสัมพันธ์เส้นทางเลือกในการเดินทางให้แก่ผู้เดินทาง

นอกจากนี้ กรมทางหลวงได้จัดตั้งจุดให้บริการทั่วไทย 372 แห่ง แบ่งเป็นจุดพักรถสาธารณะ 19 แห่ง (16 จังหวัด) จุดให้บริการทั่วไทย 152 แห่ง จุดให้บริการตำรวจทางหลวง 201 แห่ง และศูนย์ประสานงาน 124 ศูนย์ โดยได้บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานในพื้นที่ ได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง เตรียมอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ในการเปิดช่องทางพิเศษ เตรียมรถบริการซ่อมเคลื่อนที่การให้บริการและให้ความช่วยเหลือกรณีรถเสีย อีกทั้ง ยังได้มีรายงานสภาพจริงการจราจร Online แบบ Real time ผ่านแอพพลิเคชั่น M-Traffic / Thailand Highway Traffic และ QR code http://www.doh.go.th/content/page/news/24645 รวมถึงเปิดใช้มอเตอร์เวย์ฟรีของขวัญปีใหม่จากใจกรมทางหลวง (ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2562)

อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดมอเตอร์ไซต์เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก” ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร วางแผนการเดินทางล่วงหน้า และโปรดสังเกตป้ายแนะนำ ป้ายเสริม ตามที่ได้ติดตั้งไว้ เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทาง รวมทั้งป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) ศูนย์บริการข้อมูลทางหลวงพิเศษ (Motorway) 1586 กด 7 และ ตำรวจทางหลวง 1193 (ตลอด 24 ชั่วโมง)


'