กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ผ่านไม่ได้ 4 แห่งที่ จ.อุตรดิตถ์ พร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยง
ลงวันที่ 09/10/2566

จากสถานการณ์ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาคเหนือและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่  กรมทางหลวงได้สั่งการให้ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด และได้มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรโดยเร็วที่สุดอย่างต่อเนื่อง ตามข้อสั่งการของนายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มีความห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยในครั้งนี้ พร้อมทั้งเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง 

พร้อมกันนี้กรมทางหลวงได้ทำการสรุปสถานการณ์อุทกภัย ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วมในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดหนองบัวลำภู, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดกาฬสินธุ์, จังหวัดยโสธร, จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 16 สายทาง 23 แห่ง  ที่การจราจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้

  • บนทางหลวงหมายเลข 1083 ในพื้นที่อำเภอบ้านโคก สาย ห้วยน้อยกา – เด่นชาติ ช่วง กม. ที่ 1+500 – กม.ที่ 1+725 ระดับน้ำ 60 ซม. เส้นทางเลี่ยงให้ใช้ทางหลวงหมาเลข 117 ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 1083 ที่ กม.11+073 พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
  • บนทางหลวงหมายเลข 117 ในพื้นที่อำเภอฟากท่า สาย น้ำปาด – นาไพร ช่วง กม.ที่ 369+400 – 369+800 ระดับน้ำ 90 ซม. เส้นทางเลี่ยงให้ใช้ทางหลวงหมาเลข 117 ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 117 ที่ กม.370+350 พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
  • บนทางหลวงหมายเลข 117 ในพื้นที่อำเภอฟากท่า สาย น้ำปาด – นาไพร ช่วง กม.ที่ 368+175 – 368+900 ระดับน้ำ 110 ซม. เส้นทางเลี่ยงให้ใช้ทางหลวงหมาเลข 117 ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 117 ที่ กม.370+350 พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
  • บนทางหลวงหมายเลข 117 ในพื้นที่อำเภอฟากท่า สาย น้ำปาด – นาไพร ช่วง กม.ที่ 367+800 – 367+900 ระดับน้ำ 30 ซม. เส้นทางเลี่ยงให้ใช้ทางหลวงหมาเลข 117 ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 117 ที่ กม.370+350 พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเดินทางด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือนน้ำท่วม ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเผ้าระวังสถานการณ์ตลอดเวลา หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางได้ที่ www.doh.go.th หรือ ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1


'