กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการจริยธรรม ทล.
ลงวันที่ 24/10/2566

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ โดยเข้าดูรายชื่อ คลิกได้ที่ลิ้งค์นี้
และแจ้งข้อมูลหรือข้อคิดเห็นไปที่ ethics_p@ocsc.go.th หรือ doh.ethics@gmail.com

หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

 
 

'