กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
ลงวันที่ 27/10/2566

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์ ผู้อำนวยสำนักก่อสร้างสะพาน พร้อมด้วย นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 นายสุวิชาณ สุระบาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 นายประยุทธ์ ยิ่งหาญ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ ผู้แทนศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1(พิจิตร) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. สะพานศรีวิชัยอนุสรณ์ บน ทล.1015 กม.4+605 เชื่อมโยงการคมนาคมระหว่าง ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กับ ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน โครงสร้างสะพานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร (ไป - กลับ) และมีทางเท้าทั้ง 2 ฝั่ง ทำการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ 2517 (อายุประมาณ 50 ปี) จากการตรวจสอบพบว่า โครงสร้างสะพานมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักการบรรทุกตามพิกัดที่กฏหมายกำหนด และใช้งานได้ดี

2. สะพานพัฒนาภาคเหนือ 5 บน ทางหลวงหมายเลข 1010 ที่ กม.2+070 เชื่อมโยงการคมนาคมระหว่าง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ กับ ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ลักษณะโครงสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร (ไป - กลับ) และมีทางเท้าทั้ง 2 ฝั่ง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ 2517 (อายุประมาณ 50 ปี) จากการตรวจสอบพบว่า โครงสร้างสะพานโดยรวมมีความแข็งแรง สามารถใช้การได้ดี ส่วนโครงสร้างชั้นผิวพื้นสะพานชำรุดตามอายุการใช้งาน ทำให้เกิดเสียง จากการประเมินผลดังกล่าว กรมทางหลวงจะดำเนินการซ่อมบูรณะ โดยทำการปูผิวแอสฟัลต์ เพื่อปรับระดับและลดการเกิดเสียงขณะรถวิ่ง ส่วนพฤติกรรมการเคลื่อนตัวของสะพานที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเฝ้าติดตามพฤติกรรมของสะพานอย่างรัดกุม คาดว่าจะดำเนินการซ่อมแซมบูรณะได้ในเดือนเมษายน 2567

นอกจากนี้ คณะผู้ตรวจสอบได้ร่วมแสดงความคิดเห็นตรงกันว่า ควรให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ เฝ้าติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด หากพบความชำรุดหรือความผิดปกติของโครงสร้าง เช่น ร่องรอยจากอุบัติเหตุ รอยต่อสะพานเคลื่อนตัว ส่งผลให้ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกลดลง ให้รายงานข้อมูลการติดตาม และทำการซ่อมบูรณะทันที เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทาง

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ สามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'