กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ประกาศรับสมัคร อำนวยการ

ลงวันที่ 23/03/2566

ประกาศหลักเกณฑ์ +รับสมัครระดับ อำนวยการ*

 

 

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมทางหลวง 800 Download
ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมทางหลวง 684 Download
ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป ระดับต้น ของกรมทางหลวง 134 Download

'