กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)

ลงวันที่ 06/12/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) 316 Download

'