กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน

ลงวันที่ 26/04/2564

นายไพทูรย์  พงษ์ชวลิต

Mr.PAITOON  PONGCHAVALIT


ที่ทำงาน

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2354-6511 


ประวัติการรับราชการ

30 มกราคม  2530

วิศวกรโยธา 3  กองวางแผน

01 พฤศจิกายน 2531

วิศวกรโยธา 3 เขตการทางกรุงเทพ

07 มิถุนายน 2532

วิศวกรโยธา 3 กองวิเคราะห์และวิจัย

01 พฤศจิกายน 2533

วิศวกรโยธา 4 กองวิเคราะห์และวิจัย

01 เมษายน 2537

วิศวกรโยธา 5 กองวิเคราะห์และวิจัย

01 กรกฎาคม 2539

วิศวกรโยธา 5 ศูนย์สร้างทางสงขลา

11 สิงหาคม 2541

วิศวกรโยธา 6ว ศูนย์สร้างทางสงขลา

01 ตุลาคม 2543

วิศวกรโยธา 7วช ศูนย์สร้างทางสงขลา

07 ตุลาคม 2545

วิศวกรโยธา 8วช สำนักก่อสร้างทางที่ 3

14 ตุลาคม 2552

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักก่อสร้างทางที่ 3

10 มกราคม 2556

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

30 ธันวาคม 2559

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1

27 ธันวาคม 2562

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 1

07 มิถุนายน 2564

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมทางหลวง


'