กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง

ลงวันที่ 21/08/2566

นายชวเลิศ  เลิศชวนะกุล

Mr.CHAVALERT  LERTCHAVANAKUL


ที่ทำงาน

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2354-0063 


ประวัติการรับราชการ

 28 กันยายน 2533  วิศวกรโยธา 3 กองวิเคราะห์และวิจัย
 3 พฤษภาคม 2536  วิศวกรโยธา 4 กองวิเคราะห์และวิจัย
 1 ตุลาคม 2538  วิศวกรโยธา 5 สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานทาง
 19 กันยายน 2540  วิศวกรโยธา 5 สำนักก่อสร้างสะพาน
 1 ตุลาคม 2541  วิศวกรโยธา 6 ว สำนักก่อสร้างสะพาน
 1 ตุลาคม 2544  วิศวกรโยธา 7 วช สำนักก่อสร้างสะพาน
 25 สิงหาคม 2546  รก.วิศวกรโยธา 8 วช สำนักก่อสร้างสะพาน
 1 ตุลาคม 2549  วิศวกรโยธา 8 วช สำนักก่อสร้างสะพาน
 5 กุมภาพันธ์ 2556  รก.วิศวกรโยธาเชียวชาญ สำนักก่อสร้างสะพาน
 24 สิงหาคม 2565  วิศวกรโยธาเชียวชาญ สำนักก่อสร้างสะพาน
 29 ธันวาคม 2565  รก.วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา ด้านควบคุมการก่อสร้าง
   
   
   
   
   
   

'