กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สรุปการดำเนินงานกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองประจำเดือน ธันวาคม 2565
ลงวันที่ 10/01/2566