กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
Motorway News ตอนที่ 17 : เตรียมสร้างที่พักริมทางมอเตอร์เวย์ ศรีราชา - บางละมุง
ลงวันที่ 21/02/2566

กรมทางหลวง เปิดรับฟังความเห็นของภาคเอกชน (Marketing Sounding) สำหรับการใช้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหาร โครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา และโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง โดยคาดว่าจะสามารถคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนได้ ภายในปี 2566