กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ความคืบหน้าเส้นทาง สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว (M82)
ลงวันที่ 21/02/2566

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (สายบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว) อยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยปรับแผนเพื่อมุ่งเน้นไปที่ด้านความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนเป็นหลัก

สำหรับสถานะการก่อสร้างในปัจจุบันได้ดำเนินการปรับพื้นถนนด้านล่างและสร้างทางยกระดับในหลายช่วงโดยขอย้ำเตือนในการขับขี่อย่างระมัดระวัง เนื่องจากมีช่องทางเบี่ยงหลายช่องทาง