กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ลงวันที่ 07/03/2566