กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ที่จอดรถฉุกเฉิน ควรจอดอย่างไรให้ปลอดภัย
ลงวันที่ 02/06/2566