กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
หน้าร้อน อากาศร้อนๆ แบบนี้ เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย
ลงวันที่ 02/06/2566