กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กลางปี 2567 เริ่มสร้างที่พักริมทางใหญ่สุดในไทย
ลงวันที่ 30/08/2566