กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ลงวันที่ 05/10/2566

กรมทางหลวงพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนในทุกมิติตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม