กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2716 เดือน พฤศจิกายน 2561 6,788,574.30 23/04/2562 เดือน พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2717 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 1,840,100.00 01/03/2562 ศ.สท.กาญจนบุรี.1/264 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2718 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 18,725,600.00 19/04/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2719 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 2,998,271.92 18/04/2562 สทล. 15 ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/909 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
2720 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 12,047,255.13 17/04/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
2721 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 607,500.00 01/03/2562 เดือน มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงอ่างทอง
2722 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 319,550.00 01/02/2562 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงอ่างทอง
2723 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 3,497,688.00 10/04/2562 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
2724 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 7,457,346.92 10/04/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
2725 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 14,606,374.97 09/04/2562 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/474 ลว. 9 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2726 ประกาศผผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค.2562 ถึง มี.ค.2562 72,538.00 09/04/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ แขวงทางหลวงสระบุรี
2727 รายงานข้อมูลการประกวดราคาและรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 13,105,977.10 05/04/2562 คค 06012/พ.1/499 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2728 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 8,427,376.00 09/02/2562 เดือนมีนาคม 2562 แขวงทางหลวงพัทลุง
2729 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 1,958,445.00 09/04/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/277 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2730 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 2,085,435.20 05/04/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/640 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 2,716 ถึง 2,730 จาก 2,874 รายการ