กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2731 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 2,152,576.00 04/03/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/309 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
2732 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 2,152,576.00 04/03/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/309 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
2733 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 1,244,702.10 05/02/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/184 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
2734 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 57,190,226.50 05/04/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/454 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
2735 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2562 3,236,018.50 01/03/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
2736 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม 2562 60,940,000.00 05/04/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2737 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 18,555,085.14 04/04/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2738 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 6,916,235.00 04/04/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2739 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 1,632,925.55 04/04/2562 - แขวงทางหลวงกระบี่
2740 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 1.00 04/04/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2741 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 1,014,546.32 03/04/2562 - แขวงทางหลวงปัตตานี
2742 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 1.00 03/04/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๕๑๒ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
2743 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562 6,445,861.54 02/04/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2744 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 22,324,450.72 03/04/2562 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2745 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 988,113.00 02/04/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๑.๑/๗๐๕ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 2,731 ถึง 2,745 จาก 2,874 รายการ