กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2567 0.00 07/02/2567 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 0.00 06/02/2567 สทล.12.1/510 สำนักงานทางหลวงที่ 12
18 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 0.00 06/02/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 67 0.00 01/01/2567 สรุปประจำเดือน ม.ค.67 แขวงทางหลวงยโสธร
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 0.00 06/02/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 67 0.00 02/01/2567 สรุปประจำเดือน ม.ค. 67 แขวงทางหลวงยโสธร
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 0.00 06/02/2567 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/160 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 0.00 06/02/2567 จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 1
24 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 0.00 06/02/2567 สทล.3.ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว.5 กุมภาพันธ์ 2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 0.00 05/02/2567 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 0.00 05/02/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำเดือน มกราคม 2567 0.00 05/02/2567 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2567 0.00 01/01/2567 * สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2567 0.00 05/02/2567 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 0.00 01/02/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มค.67 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 16 ถึง 30 จาก 2,874 รายการ