กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 0.00 31/01/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค. 67 กองการเจ้าหน้าที่
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 0.00 31/01/2567 021/40/8/2567-021/40/11/2567 สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 0.00 31/01/2567 - แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 0.00 30/01/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 9
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 0.00 01/12/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.66 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 01/11/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. 66 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 0.00 23/01/2567 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ 2566 (งานเงินทุน) 0.00 23/01/2567 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 23/01/2567 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 0.00 16/01/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 0.00 17/01/2567 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/- ลงวันที่ 17 มกราคม 2567 แขวงทางหลวงลำพูน
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 0.00 15/01/2567 12/2566 ศูนย์สร้างทางลำปาง
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 0.00 10/01/2567 สทล.6.1/ม.2/75 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
59 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 0.00 11/01/2567 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 0.00 08/01/2567 - ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 46 ถึง 60 จาก 2,873 รายการ