กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 รายงานผลการสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 0.00 01/01/2567 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
62 รายงานผลการสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 0.00 11/01/2567 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 66 0.00 01/12/2566 สรุปประจำเดือน ธ.ค. 66 แขวงทางหลวงยโสธร
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 0.00 11/01/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือน ธันวาคม 2566 (ชื่อหน่วยงาน) แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 0.00 10/01/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ในรอบเดือน ธันวาคม 2566 0.00 29/12/2566 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 30/11/2566 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ในรอบเดือน ตุลาคม 2566 0.00 31/10/2566 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 0.00 28/12/2566 ในรอบเดือน ธันวาคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 1
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 01/12/2566 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1359/6/ธ.ค./66 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 30/11/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 0.00 09/01/2567 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/27/9/ม.ค.67 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2566 0.00 01/12/2566 สรุปประจำเดือน ธ.ค.66 แขวงทางหลวงยโสธร
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 0.00 09/01/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.66 แขวงทางหลวงนครปฐม
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 0.00 04/01/2567 สทล.12.1/31 สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 61 ถึง 75 จาก 2,873 รายการ