กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 0.00 04/01/2567 สทล.12.1/31 สำนักงานทางหลวงที่ 12
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 0.00 08/01/2567 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 0.00 05/01/2567 สทล.17 ขท.พังงา/1.3/- แขวงทางหลวงพังงา
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 0.00 05/01/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2566 0.00 05/01/2567 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2566 0.00 01/12/2566 * สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 01/11/2566 * สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 0.00 04/01/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
84 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 0.00 04/01/2567 สทล.3.ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว. 3 มกราคม 2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
85 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 0.00 04/01/2567 - แขวงทางหลวงกระบี่
86 สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 0.00 03/01/2567 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 0.00 03/01/2567 - แขวงทางหลวงนครพนม
88 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 0.00 03/01/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
89 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 0.00 03/01/2567 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
90 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 0.00 01/12/2566 สทล.7 ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/พ.5.1/- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 2,874 รายการ