กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (ธันวาคม 2566) 0.00 01/01/2567 - แขวงทางหลวงสระบุรี
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 0.00 02/01/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธค.2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 0.00 03/01/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2566 0.00 03/01/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค. 2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 03/01/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย. 2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ 0.00 03/01/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
97 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 0.00 03/01/2567 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 0.00 03/01/2567 - แขวงทางหลวงระยอง
99 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2566 0.00 02/01/2567 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 0.00 02/01/2567 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
101 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 0.00 02/01/2567 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
102 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 0.00 02/01/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
103 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2566 0.00 02/01/2567 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
104 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 0.00 28/12/2566 021/40/5/2567-021/7/2567 สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
105 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 (งานเงินทุนฯ) 0.00 28/12/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 2,874 รายการ