กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ประจำปี 2562
หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 62027388383
ชื่อโครงการ ซื้อแบตเตอรี 2 ลูก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบประมาณ 11,500.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 24/12/2561 02/01/2562
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
6 ยกเลิกโครงการ