กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ประจำปี 2562
หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 6201727056
ชื่อโครงการ ซื้อกรองน้ำมัน 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบประมาณ 1,170.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 21/12/2561 28/12/2561
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
6 ยกเลิกโครงการ