กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ประจำปี 2562
หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 62027044165
ชื่อโครงการ จ้างซ่อมระบบช่วงล่าง,ซ่อมระบบตักหน้าพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบประมาณ 86,100.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 24/12/2561 09/01/2562
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
6 ยกเลิกโครงการ