กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ประจำปี 2567
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง
ชื่อโครงการ จ้างเปลี่ยนกระจกพร้อมติดฟิล์ม จำนวน 1 บาน
งบประมาณ 6,200.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 06/12/2566 08/12/2566
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1 06/12/2566 08/12/2566
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
6 ยกเลิกโครงการ