กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์สร้างทางสงขลา ประจำปี 2567
หน่วยงาน ศูนย์สร้างทางสงขลา
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 67029416315
ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเปลี่ยนสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในงานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบประมาณ 9,500.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 22/02/2567 29/02/2567
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1 22/02/2567 29/02/2567
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
6 ยกเลิกโครงการ