กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประจำปี 2567
หน่วยงาน แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 67029349571
ชื่อโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบประมาณ 75,400.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 19/02/2567 27/02/2567
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1 19/02/2567 27/02/2567
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
6 ยกเลิกโครงการ