กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ประจำปี 2567
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 67059304976
ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ และป้ายจราจรพร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 315
งบประมาณ 101,700.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 17/05/2567 24/05/2567
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
6 ยกเลิกโครงการ