กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ค้นหา

กราฟแสดงสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

จำนวนโครงการของกรมทางหลวงทั้งหมด 258,473 โครงการ

ลำดับ ประเภทประกาศ จำนวนประกาศ
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 18,826
2 ประกาศราคากลาง 42,150
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 21,954
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 239,089
6 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา 3,319
7 ยกเลิกโครงการ 2,557
8 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1 101,379
9 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา 925