กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1156 19/08/2563 กรมทางหลวงปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางปะอินพื้นที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา แล้วเสร็จ แก้ปัญหาจราจรติดขัด รองรับโครงข่ายถนนสายหลักของประเทศ
1157 19/08/2563 กรมทางหลวง เข้าร่วมกิจกรรม”เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ภายใต้ชื่อ จิตอาสากระทรวงคมนาคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน
1158 18/08/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2563
1159 25/08/2563 กรมทางหลวง จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
1160 17/08/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2563
1161 14/08/2563 กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนก.ค. 63 สาเหตุหลักขับเร็วเกินกฎหมายกำหนด แนะขับขี่อย่างระมัดระวังในช่วงฤดูฝน
1162 14/08/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2563
1163 13/08/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2563
1164 11/08/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563
1165 10/08/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2563
1166 07/08/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2563
1167 06/08/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2563
1168 05/08/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2563
1169 04/08/2563 กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมประจำวันที่ 4 ส.ค. 63 การจราจรผ่านไม่ได้ 5 แห่ง พร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยง
1170 04/08/2563 กรมทางหลวง ดำเนินการปรับปรุงทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน พระประแดง – บางแค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและขนส่งระหว่างภูมิภาค เริ่ม 5 ส.ค. นี้ เป็นต้นไป