ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 23/09/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 23 กันยายน 2564
17 21/09/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 21 กันยายน 2564
18 20/09/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ที่ 20 กันยายน 2564
19 16/09/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564
20 15/09/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564
21 14/09/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564
22 13/09/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564
23 13/09/2564 กรมทางหลวงเร่งขยายถนน 6 ช่องจราจรสาย ต.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัด ทล.3191 กับแยกนิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง รองรับภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC คืบหน้ากว่า 55 %
24 10/09/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 10 กันยายน 2564
25 09/09/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564
26 08/09/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564
27 07/09/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564
28 06/09/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564
29 03/09/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564
30 02/09/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.