ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานโยธา และ นิติกร
ลงวันที่ 29/03/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานโยธา และ นิติกร 1,743 Download
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนการยื่นในสมัคร 496 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.