ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
91 22/06/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2564
92 21/06/2564 กรมทางหลวงขยายทางสาย อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ช่วยแบ่งเบาการจราจรทางหลวงสายหลักสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริมการค้าชายแดน คืบหน้ากว่า 70% คาดแล้วเสร็จพฤษภาคม 2565
93 21/06/2564 กรมทางหลวง จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมไทย - ญี่ปุ่น โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานโครงการอุโมงค์ในประเทศไทย ครั้งที่ 1
94 21/06/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2564
95 18/06/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2564
96 17/06/2564 ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎกระทรวงฉบัับที่.... (พ.ศ.....) ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
97 17/06/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2564
98 16/06/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564
99 15/06/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564
100 14/06/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564
101 11/06/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 25564
102 10/06/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564
103 09/06/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2564
104 08/06/2564 -
105 07/06/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2564
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.