ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
61 23/07/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
62 22/07/2564 กรมทางหลวงบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
63 22/07/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ที่ 22 กรกฎาคม 2564
64 21/07/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
65 20/07/2564 กรมทางหลวงพร้อมรับมือช่วงฤดูฝน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง
66 20/07/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
67 19/07/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันจันทร์ ที่19 กรกฎาคม 2564
68 16/07/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
69 15/07/2564 กรมทางหลวงออกแบบทางแนวใหม่สายเลี่ยงเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งเส้นทางภูมิภาคและประตูการค้าระหว่างประเทศ
70 15/07/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
71 14/07/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
72 13/07/2564 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) ในรูปแบบการประชุมทางไกล สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการที่พักริมทาง วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings
73 13/07/2564 กรมทางหลวง-กระทรวงคมนาคม ห่วงใยประชาชนเดินหน้าเสิร์ฟน้ำประปากว่า 9 แสนลิตรอย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์จนกว่าภัยแล้งจะคลี่คลายตามนโยบายรัฐบาล
74 13/07/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
75 12/07/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.