กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
46 28/11/2566 ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่28 เดือนพฤศจิกายน 2566
47 24/11/2566 ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่24 เดือนพฤศจิกายน 2566
48 24/11/2566 จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ (สัมมนาครั้งที่ 3) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข 317 จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ระหว่าง กม.82+000 - กม.91+000
49 23/11/2566 กรมทางหลวงขยายเวลาการยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนฯ โครงการที่พักริมทาง (Rest Area) บนมอเตอร์เวย์สาย 7 ออกไปอีก 1 เดือน กำหนดวันรับซองเอกสารข้อเสนอเป็นวันที่ 20 ธันวาคม 2566
50 22/11/2566 ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่22 เดือนพฤศจิกายน 2566
51 20/11/2566 สรุปการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษฯ
52 20/11/2566 ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่20 เดือนพฤศจิกายน 2566
53 16/11/2566 ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่16 เดือนพฤศจิกายน 2566
54 14/11/2566 ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่14 เดือนพฤศจิกายน 2566
55 10/11/2566 ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่10 เดือนพฤศจิกายน 2566
56 08/11/2566 กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนตุลาคม 2566 พบอุบัติเหตุลดลง 33% สาเหตุหลักขับเร็วเกินกฎหมายกำหนด
57 31/10/2566 กรมทางหลวง ขยายทางหลวงหมายเลข 404 สาย ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก จ.ตรัง ระยะทาง21.13 กิโลเมตร เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ เพิ่มศักยภาพการคมนาคมและขนส่ง รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC)
58 31/10/2566 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 31ตุลาคม 2566
59 30/10/2566 กรมทางหลวง แนะนำทางเลี่ยงถนนพระรามที่2 เพื่อก่อสร้างทางยกระดับ
60 27/10/2566 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 27 ตุลาคม 2566