ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 01/09/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 1 กันยายน 25564
32 31/08/2564 กรมทางหลวงก่อสร้างทางแนวใหม่ช่วง แยกหนองชะอม – อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 4 ช่องจราจร ตลอดสายแล้วเสร็จ รองรับโครงข่ายทางหลวงเอเชียหมายเลข AH1
33 31/08/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 25564
34 30/08/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ที่ 30 สิงหาคม 2564
35 25/08/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2564
36 24/08/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ที่ 24 สิงหาคม 2564
37 23/08/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2564
38 23/08/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2564
39 23/08/2564 กรมทางหลวงเร่งขยาย ทล. 3 สายตราด – หาดเล็ก จ.ตราด เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจชายแดน ส่งเสริมท่องเที่ยว และรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งระหว่างประเทศภาคตะวันออก (EEC)
40 19/08/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2564
41 18/08/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ที่ 18 สิงหาคม 2564
42 17/08/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2564
43 16/08/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564
44 13/08/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2564
45 11/08/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ที่ 11 สิงหาคม 2564
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.