กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ม.9 (1) : ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง

มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคำวินิจฉัยดังกล่าว

 

 

 

 

สถานะข้อมูล : 16/5/67